יד לבנים
סניף קרית עקרון
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ולוחמים בני קרית עקרון, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במחתרות ובשרותי הביטחון.
נזכור אותם לעד

בני קרית עקרון שנפלו בחודש כסלו

בית יד לבנים קרית עקרון

הבית הוקם בסיוע המועצה המקומית אשר הקצתה לו מבנה מכובד והולם, וביוזמת המשפחות השכולות ובראשן היו"ר הראשון והמייסד, מר אמנון סגל. הבית מנוהל על ידי וועד ציבורי המורכב מנציגי המשפחות השכולות ונבחר מעת לעת.

להרחבה